Pradinis puslapis

Kėdainių r. Akademijos gimnazija
Jaunimo g. 2, 58339 Akademija, Kėdainių r.                  Įm. kodas 191024624
Tel. 8 347 37265, 8 655 22628                                        Steigėjas – Kėdainių rajono
Faksas 8 347 37265                                                         savivaldybės taryba
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Paskutinis skambutis


 

Gimnazijos direktoriaus padėkos abiturientams

 S k i r i u padėkas šiems Kėdainių r. Akademijos gimnazijos IVG klasių moksleiviams:

1.1. Už 2019–2020 m. m. pasiektus labai gerus mokymosi rezultatus, dalyvavimą olimpiadose, renginių organizavimą, aktyvią veiklą klasės gyvenime, sportinius pasiekimus, projektinę veiklą, tolerancijos puoselėjimą, visuomeniškumą ir atsakingumą užimant mokinių prezidentės pareigas:
Kamilei Dumskytei, IVbG kl. moksleivei.
1.2. Už 2019–2020 m. m. pasiektus gerus mokymosi rezultatus, aktyvią sportinę veiklą:
Andrėjai Minkevičiūtei, IVbG kl. moksleivei.
1.3. Už 2019–2020 m. m. pasiektus gerus mokymosi rezultatus, aktyvią sportinę, projektinę, visuomeninę veiklą gimnazijos gyvenime:
Modestui Degučiui, IVbG kl. moksleiviui.
1.4. Už aktyvią meninę, projektinę, visuomeninę veiklą gimnazijos gyvenime:
Emilijai Namajūnaitei, IVbG kl. moksleivei.
1.5. Už aktyvią visuomeninę veiklą gimnazijos gyvenime:
Kamilei Buinickaitei, IVbG kl. moksleivei.
1.6. Už aktyvų dalyvavimą Mokinių tarybos veikloje, visuomeninę veiklą gimnazijos gyvenime:
1.6.1. Karolinai Aleliūnaitei, IVbG kl. moksleivei;
1.6.2. Martynui Dapkevičiui, IVbG kl. moksleiviui.
1.7. Už projektinę veiklą:
Donatai Banelytei, IVbG kl. moksleivei.
1.8. Už 2019–2020 m. m. puikų pamokų lankomumą:
Danieliui Gaurilčikui, IVaG kl. moksleiviui.
 
 
Padėkos skirtos 2020 m. gegužės 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-110.
 

 

     Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, socialinės pilietinės veiklos ir nacionalinių pasiekimų patikrinimų

   Informuojame, kad  2019-2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nebus vykdomas.

2019-2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo atleidžiamas.

Pagrindinio ugdymo 5-10, I-II gimnazijos klasės mokinys, 2019-2020 mokslo metais ne iki galo atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiamas nuo jos atlikimo.

2019-2020 mokslo metais planuoti nacionaliniai pasiekimų patikrinimai 4 pradinio ir 8 pagrindinio ugdymo programų klasių mokiniams nevyks.

/Pagrindas: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-480 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir socialinės pilietinės veiklos 2019-2020 mokslo metais" /

Administracija

 
 

 
 

 

 
KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS
 
  ĮSAKYMAS
DĖL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO
 
2020 m. kovo 17 d.  Nr. V1-88
Akademija
  
Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministro  2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ 1.1. punktu,
1. N u r o d a u     neorganizuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo Kėdainių r. Akademijos gimnazijos „Kaštono“, Gudžiūnų Pauliaus Rabikausko ir Šlapaberžės pradinio ugdymo skyriuose nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. imtinai.
        2. P r i p a ž į s t u    netekusiu galios Kėdainių r. Akademijos gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. V1-83 „Dėl laikino ugdymo proceso sustabdymo Kėdainių r. Akademijos gimnazijos 1–4, 5–8, I–IV G klasėse, „Kaštono“ skyriaus ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse ir Gudžiūnų Pauliaus Rabikausko skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupėje“.
 
Direktorius                                                           Liudas Tauginas
 


 

KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

 ĮSAKYMAS
DĖL PAVASARIO (VELYKŲ) ATOSTOGŲ SUTEIKIMO KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJOS 1–4, 5–8, I–IV G KLASIŲ MOKINIAMS
 
  2020 m. kovo 17 d.  Nr. V1-87
Akademija
  Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministro  2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-349 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų  bendrųjų  ugdymo  planų  patvirtinimo“  pakeitimo ir  2020 m.  kovo  13 d.  įsakymu  Nr. V-350 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“,
1. S k i r i u     Kėdainių r. Akademijos gimnazijos 1–4, 5–8, I–IV G klasių mokiniams Pavasario (Velykų) atostogas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. imtinai.
 2. P r i p a ž į s t u    netekusiu galios Kėdainių r. Akademijos gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. V1-83 „Dėl laikino ugdymo proceso sustabdymo Kėdainių r. Akademijos gimnazijos 1–4, 5–8, I–IV G klasėse, „Kaštono“ skyriaus ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse ir Gudžiūnų Pauliaus Rabikausko skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupėje“.

         Direktorius                                                   Liudas Tauginas

 


 

5-8, I-IVG klasių auklėtojams
 
Iki kovo 19 d. patikslinti informaciją apie kiekvieno mokinio galimybę namuose:
- prisijungti prie elektroninio dienyno EDUKA ,
- mokytis nuotoliniu būdu, prisijungiant prie interneto.
Informaciją pateikti el. dienyne.
 
Administracija

 


 
KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL KARANTINO KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJOJE PASKELBIMO
 
2020 m. kovo 16 d.  Nr. V1-86
Akademija
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“,
I s a k a u nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 29 d. imtinai:
1.1  į gimnaziją ir jos skyrius neįleisti pašalinių žmonių;
1.2  darbuotojai dirba pagal sudarytą šiam laikotarpiui grafiką;
1.3  pedagogai koreguoja ugdymo planus ir ruošiasi galimam nuotoliniam mokymui.
 
                     Direktorius                                                    Liudas Tauginas
 


 
 
KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ
KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJOJE
 
 2020 m. kovo 16 d.  Nr. V1-85
Akademija

  Vadovaudamasis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-337 ,,Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“,

 S t a b d a u vaikų ugdymo, priežiūros ir švietimo veiklą Kėdainių r.  Akademijos gimnazijos 1-4, 5-8, I-IV G klasėse, ,,Kaštono“ skyriaus ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse, Gudžiūnų Pauliaus Rabikausko ir Šlapaberžės pradinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupėse nuo 2020 m. kovo 23 d. iki 2020 m. kovo 27 d. imtinai pasinaudojant mokinių pavasario atostogomis. 

                        Direktorius                                                            Liudas Tauginas

 


 
Informuojame, kad vadovaujantis Akademijos gimnazijos direktoriaus 2020-03-12 įsakymu, nuo 2020-03-13 dėl padidėjusio sergamumo gripu ugdymo procesas laikinai sustabdomas. Jis bus atnaujintas 2020-03-23.
 


 
Informacija apie koronavirusą:
Sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje:
Užkrečiamų ligų ir AIDS centro puslapyje: http://www.ulac.lt/
 


 

Velykinis margutis

AKADEMIJOS GIMNAZIJOJE RAJONINIS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KŪRYBINIS KONKURSAS
 „VELYKINIS MARGUTIS“
         Kviečiame rajono mokyklų pradinių klasių mokinius dalyvauti kūrybiniame konkurse.
         Konkurso nuostatai ir dalyvio anketa.
                                                                        Konkurso organizatoriai 
 


 
 
Sveikiname Povilą Masiliūną, istorijos olimpiados rajoniniame etape užėmusį I vietą! Ir praėjusiais metais jis šioje olimpiadoje laimėjo auksą! Ačiū mokytojui Povilui Jurevičiui!
 


 

 

 

 
Valio olimpiadų nugalėtojams!
 
Sveikiname mūsų moksleivius Rolandą Liubiną, kuris fizikos olimpiados rajoniniame etape užėmė I
vietą, seses Kamilę ir Eveliną Dumskytes, biologijos olimpiados rajoniniame etape užėmusias po II
vietą! Šaunuoliai! Didžiuojamės jumis. Ačiū mokytojoms Juditai ir Birutei
.


 
Apklausa dėl mitybos
 AKADEMIJOS GIMNAZIJOJE VYKS
RESPUBLIKINIS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS
„ŠIRDELĖJE LAISVA LIETUVA“
 
Maloniai kviečiame 1 - 4 klasių mokinius dalyvauti kūrybinių darbų konkurse.
 
Konkurso nuostatai ir dalyvio anketa
 
Konkurso organizatoriai
 

 
KRYPTINGAS VAIKŲ MOKYMOSI MOKYTIS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS TAIKANT „MĄSTYMO ĮPROČIŲ“ METODĄ
  
Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“ kartu su partneriais įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą.
Projekto tikslas – sustiprinti vaikų mokymosi mokytis kompetencijos ugdymą.
Projekto metu kiekvienoje įstaigoje bus įdiegtas „Mąstymo įpročių“ ugdymo metodas, apmokyti pedagogai, parengti mentoriai, patobulintos ugdymo programos, parengtos rekomendacijos. Metodika bus taikoma kiekvienoje grupėje, kiekvienoje ugdomojoje veikloje.
Prognozuojama, kad įgyvendinus projektą sustiprės projekte dalyvaujančių įstaigų vaikų mokymosi mokytis kompetencija bei padidės ugdymo turinio ir ugdymo organizavimo kokybė.  
 
Projekto partneriai: Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, Kėdainių r. Akademijos gimnazija, Prienų r. Stakliškių gimnazija, Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“, Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“.
 
Projekto vertė 116876,05 Eur.  Projektas finansuojamas iš  Europos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas. Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0027.
Projektas įgyvendinamas: 2019/10/08 – 2021/10/08.

 

 


Valio sportininkams!

Mūsų gimnazijos sportininkai džiugina pasiekimais ir laimėjimais Lietuvos mokyklų žaidynių rajono etape.
 Gruodžio 3-ąją berniukų komanda tapo futbolo varžybų 5x5 II vietos laimėtojais.
Gruodžio 4 d. tinklinio varžybose kita komanda tapo auksine! Laimėta I vieta.
Sveikiname visus vaikus ir jų mokytojus Vygintą Čepą bei Donatą Jodenį!
 

 
Šalies mokinių turizmo technikos varžybose uždarose patalpose „Vilnius 2019“ puikiai pasirodė Akademijos gimnazijos komanda.
 
Pradinukų amžiaus grupėje gimnazijos komanda K. Čiapaitė, K. Sakalauskaitė ir Ž. Gudliauskas užėmė 2 vietą.
 
Jaunučių grupėje E. Šiugždinytė, E. Mikštaitė ir M. Masiliūnas buvo treti.
 
Trečioji vietą užimta ir jaunių grupėje – K. Dumskytė, R. Jurkutė, D. Pugalskis.
 
Jaunių amžiaus grupės asmeninėse varžybose K. Dumskytė antra, D. Pugalskis – trečias.
 
Sveikiname mokinius ir mokytoją R. Proscevičių!

 

 

 
Protu musis Iš protų mūšio – užėmę prizinę vietą
 
Šaunuoliai Erika Mikštaitė, Rolandas Liubinas, Danas Minkevič, Vasaris Povilas
Gaurilčikas, Dovydas Pugalskis, Vytenis Ropė ir jų mokytojas Povilas Jurevičius! Protų mūšyje, skirtame Lietuvos laisvės kovoms atminti, vykusiame Kėdainiuose, jie užėmė III vietą. Sveikiname!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dėmesio!

Mūsų mokyklos 3 klasės mokinio  Tomo Misevičiaus konstitucijos egzamino piešinio konkurso ,,Mano namai- laisva Lietuva" piešinys pateko į II -ąjį turą ir paskelbtas delfi  balsavimui. Kviečiu visus balsuoti.onferencijos kvietimas ir programa

Konferencijos dalyvio anketa 

                     Gimnazijos piešinio konkurso koordinatorė mokytoja  Vitalija Strautnikienė

 konst piesinys

 

 
LR Konstitucijos egzamino
1-4 klasių mokinių
kūrybinio-piešinio
,,MANO NAMAI – LAISVA LIETUVA“
konkurso
I-OJO TURO NUGALĖTOJAI
 
2 klasė, Gabrielė  Grubytė
2 klasė, Jonas Šašys
2 klasė, Oksana Pavolytė
3 klasė, Elijas Janovskis
3 klasė, Klaudijus Vyšniauskas
3 klasė, Tomas Misevičius
4 klasė, Emilija Gaidelytė
4 klasė, Goda Šašytė
4 klasė, Vanesa Jašinskaitė
 
Jų darbai nuskenuoti ir išsiųsti Lietuvos respublikos konstitucijos egzamino organizatoriams.
 
Konkurso koordinatorė mokytoja Vitalija Strautnikienė

 


Kviečiame  moksleivius registruotis į NVŠ programas:

 

 
·         „Viešojo kalbėjimo pagrindai 3” 10-14 m. Kėdainių rajono moksleiviams (anglų kalba);
·         „Viešojo kalbėjimo menas” 15-19 m. Kėdainių rajono moksleiviams (anglų kalba).
 
Šios programos yra finansuojamos Kėdainių raj. savivaldybės ir ES fondų lėšomis, tad tėveliams nieko papildomai mokėti nereikia.
.
Kviečiame registruotis, vietų skaičius grupėse ribotas.

 

 


 

DĖMESIO!

 

Pranešame, kad ir šiais mokslo metais bus dirbama su EDUKA dienynu. Mokiniai pagal klases jau importuoti iš Mokinių registro, suvesti laikotarpiai ir atostogos. Bet tvarkaraščių rekomenduojama nevesti tol, kol jie nenusistovės.

 

Administracija

 

 
Rugsejo 1

 


 
MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ EISMO TVARKARAŠČIAI
                 2019m.  rugsėjo 2d.
 

Važiavimo laikas

 

Stotelė

 

Vairuotojas R. Vaitekūnas

(Iš ryto)

9.00

Alksnėnai-gimnazija

9.10

Liepos- gimnazija

9.25

Šlapaberžės pr. ugdymo skyrius. Laukti norintiems vykti į Akademijos gimnaziją

9.35

Žemaičių km - gimnazija

 

 

Vairuotojas V. Kriščiūnas

(Iš ryto)

 

8.45

Antušava– gimnazija

8.55

Gudžiūnai - gimnazija

9.10

Vikaičiai – gimnazija

9.30

Jaunakaimis - gimnazija

 

Važiavimo laikas

 

 

Stotelė

 

 

Vairuotojas R. Vaitekūnas

(Po renginio)

11.30

Gimnazija- Alksnėnai-Liepos

12.10

Gimnazija-Šlapaberžė

 

Vairuotojas V. Kriščiūnas

(Po renginio)

11.30

Gimnazija – Žemaičių km.

11.40

Gimnazija – Jaunakaimis-Vikaičiai-Gudžiūnai - Antušava

                                                       Socialinė pedagogė  N. Kaziukaitytė

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 - 2019 m. m. archyvas


2017 - 2018 m. m. archyvas


 
 

 

 

 


2014-2015 m. m. archyvas  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 m. m. rajono mokyklų žaidynių 2003-2004 m. gim. kvadrato varžybose Akademijos gimnazijos merginų ir vaikinų komandos laimėjo II-ąsias vietas. Sveikiname komandas!

 

Varžybose dalyvavo:

1.      Proscevičiūtė Karolina, 6a kl. 

2.      Mikštaitė Erika, 5b kl.

3.      Valatkaitė Klaudija, 6b kl.

4.      Kazakauskaitė Gabija, 6b kl.

5.      Šataitė Eglė, 6b kl.

6.      Volkovaitė Saulė, 6 b kl.

7.      Pikšrytė Andrėja, 5b kl.

8.      Armonaitė Ūla, 5b kl.

9.      Ragauskaitė Kamilė, 6a kl.

10.  Budrevičiūtė Indrė, 6a kl.

11.  Dobrovolskis Nojus, 6a kl.

12.  Ivaškevičius Kamilis, 6a kl.

13.  Majauskas Linas, 5a kl.

14.  Kondrotas Darius, 6b kl.

15.  Bukoveckas Domas, 5b kl.

16.  Medzevičius Giedrius, 6b kl.

17.  Augas Jokūbas, 6b kl.

18.  Berankis Darius, 6b kl.

19.  Martišius Matas, 6a kl.

20.  Sinickis Ramūnas, 6a kl.

21.  Liniauskas Arnas, 5a kl.

22.  Kurkockis Andrius, 5a kl.

23.  Pupeikis Kristupas, 5a kl.

24.  Aksenavičius Augustas, 5b kl.

25.  Pugalskis Dovydas, 5b kl.

 

Varžyboms mokinius ruošė kūno kultūros mokytojai Vygintas Čepas ir Donatas Jodenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mieli tėveliai,
 
Mūsų gimnazija kartu su asociacija „Mentor Lietuva“ nuo 2015m. sausio mėnesio pradeda įgyvendinti 7a ir 7b klasėse prevencinę programą „Gyvai“, kurios pagrindinis tikslas – suteikti vaikams gyvenimo įgūdžių, reikalingų sveikai gyventi ir nepradėti vartoti tabako, alkoholio bei narkotikų. Moksleiviai dalyvaus 12-oje užsiėmimų, kurių metu mokysis bendrauti, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, apginti savo nuomonę, atpažinti bendraamžių poveikį, susipažins su alkoholio, tabako ir narkotikų keliama žala.
Numatoma organizuoti tris seminarus programoje dalyvaujančių klasių mokinių tėvams.
    Programą įgyvendins socialinės pedagogės
    Neringa Kaziukaitytė ir Ona Šulinskienė.

 
 
 
 
 

KVIEČIAME MOKYTIS

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

AKADEMIJOS SKYRIUJE

 

MUZIKAVIMO ĮGŪDŽIŲ GALĖSITE ĮGYTI PASIRINKDAMI PATINKANČIAS VEIKLAS:

TAUTINIŲ INSTRUMENTŲ ANSAMBLĮ,

LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELĄ,

GITAROS STUDIJĄ,

ESTRADINĮ ANSAMBLĮ.

(Gali kreiptis tiek pažengę muzikos srityje, tiek pradedantys)

 Mokestis už mokyklos teikiamas paslaugas – 25.00 Lt.

Prašymai priimami nuo š. m. gegužės 2 d. Akademijos gimnazijos raštinėje,  užpildant atitinkamą formą.

                      Prie prašymo būtina pridėti:
                                           1. Sveikatos pažymą.
                                           2. Gimimo liudijimo kopiją.
 
                      Telefonas pasiteiravimui: (8 347) 60409
                      Platesnė informacija: www.kedmuzika.lt    
 
   
Jau pasirašyta Kėdainių muzikos mokyklos ir Akademijos gimnazijos ir bendradarbiavimo sutartis. Kėdainių muzikos mokyklos įsteigtame Akademijos gimnazijos skyriuje mokiniai jau nuo rugsėjo mėnesio mokosi groti gitara, liaudies instrumentais. Sutarties pasirašymo ceremonija vyko Kėdainių muzikos mokykloje. Labai įdomi ekskursija po mokyklos kabinetus, pabandymas groti instrumentais, nuoširdus mokyklos darbuotojų bendravimas visus nuteikė labai nuotaikingai.
    Kėdainių muzikos mokyklos direktorė Rūta Kutraitė ir Akademijos mokyklos direktorius Liudas Tauginas nuoširdžiai paspaudė vienas kitam ranką linkėdami kūrybiškos partnerystės.
IMG 7824
IMG 7830
 IMG 7833
 
IMG 7838 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Additional information