Aktualu                                                                           

Kėdainių r. Akademijos gimnazijos leidinys AKADEMIKAS, 2022-06     Skaityti daugiau
Kėdainių r. Akademijos gimnazijos leidinys AKADEMIKAS, 2022-12     Skaityti daugiau
Kėdainių r. Akademijos gimnazijos leidinys AKADEMIKAS, 2023-06     Skaityti daugiau
LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl finansavimo      Skaityti daugiau
Kokybės krepšelio veiklos tobulinimo planas   Skaityti daugiau
Kokybės krepšelio tarpinė ataskaita     Skaityti daugiau
Kokybės krepšelio finansinė ataskaita už 2022 metus     Skaityti daugiau
Kokybės krepšelis. Pagalba mokiniui       Skaityti daugiau
Kokybės krepšelis. Sutartis       Skaityti daugiau
Veiklos tobulinimo ataskaita     Skaityti daugiau
Veiklos tobulinimo plano patikslinimas     Skaityti daugiau
Respublikinės konferencijos „Kokybės krepšelis: Galimybės, rezultatai, patirties sklaida" programa Skaityti daugiau
   
 
 

 Popiete
 
 

 
 

                       AKTUALU !!

                Pateisinamos pamokų praleidimo priežastys
                             Nuo 2023 m. rugsėjo 1-osios
 
1.  Liga ar apsilankymas pas gydytoją. Jei sergama ilgiau nei 5 dienas,
     sistemoje www.esveikata.lt turi matytis vizitas pas gydytoją.
 

2. Tėvai ar globėjai gali pateisinti ne daugiau nei 5 praleistas dienas per mėnesį.    

3. Dėl svarbių asmeninių priežasčių, tėvų ar globėjų prašymu, mokykla gali leisti praleisti dar 3 dienas per pusmetį ar 2 dienas per trimestrą. Pateikus įrodymus apie objektyvias priežastis, mokykla gali pratęsti laiką.

4. Kai į mokyklą neįmanoma atvykti dėl nepalankių oro sąlygų, sutrikus visuomeniniam transportui, eismui ar dėl force majeure aplinkybių.

5. Kai vaikui reikia dalyvauti sporto varžybose, olimpiadoje ar kitame renginyje.
     Jei tai vyksta ne mokykloje, tuomet reikia pateikti pagrindžiančius dokumentus.
 
6. Kai vaikui reikia apsilankyti valstybinėje ar savivaldybės įstaigoje:
     Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir  įvaikinimo tarnyboje ar kitur.
 

7. Kai vaiką ištinka sveikatos sutrikimai būnant mokykloje.

 

Daugiau informacijos galite rasti:
 

                                                                                             Socialinė pedagogė Neringa

 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESPUBLIKINIS RAŠINIO KONKURSAS “LAIŠKAS MAMAI!”
AKADEMIJOS GIMNAZIJOJE
„Mama yra viskas – ji mūsų paguoda sielvarte, mūsų viltis kančioj ir mūsų stiprybė bejėgiškume. Ji yra meilės, gailestingumo, užuojautos ir atlaidumo šaltinis.“
                                                                                                                                                        (Kahlil Gibran)
 
Kviečiame visus 3 – 4 klasių mokinius dalyvauti rašinio konkurse “Laiškas Mamai!”. Daugiau informacijos rasite konkurso nuostatuose.
                                                                                              Pradinio ugdymo mokytoja Sigita Poškevičienė
                                                                                              Specialioji pedagogė, logopedė Jolanta Krasauskienė
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

RAJONINIS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS AKADEMIJOS GIMNAZIJOJE

„VELYKINIS MARGUTIS“

Kviečiame rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinius dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „VELYKINIS MARGUTIS“. Daugiau informacijos rasite konkurso nuostatuose.

                                                                                                Pradinio ugdymo mokytoja Sigita Poškevičienė

                                                                                                Specialioji pedagogė, logopedė Jolanta Krasauskienė

  
  
 

 

Konkurso „Širdelėje laisva Lietuva“ nuostatai   Atsisiųsti

   


 

 

 


 

Garsinės knygos vaikams iš Ukrainos, negalintiems skaityti įprastai

Аудіокниги для дітей, які не можуть читати друкований текст

Аудиокниги для детей, которые не могут читать обычный печатный текст